วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

ออกรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ออกตรวจลูกน้ำทุกหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น