วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

วันที่ 9 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูรณ์ ได้อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเรื่องการทำหลุมพอเพียง

เริ่มการขุดหลุม ขนาด 2x2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น