วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือบันทึกJHCIS

4.การบันทึกWCC  ใน JHCIS Cr.อัญ ศิริ <<<<<<คลิ๊ก
5การบันทึกการให้รหัสโรค-จ่ายยา-การปรับฉลากยา <<<<<<คลิ๊ก
ุ6.การบันทึกข้อมูล PP-MCH ใน JHCIS  Create by Rambo <<<<<<คลิ๊ก
7.การบันทึกคัดกรองStroke ใน JHCIS Cr. อัญ ศิริ <<<<<<คลิ๊ก
8.การบันทึกคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ ใน JHCIS - HOSXP PCU <<<<<<คลิ๊ก
9.การบันทึกภาวะโภชนาการเด็ก 0-18 ปี ใน JHCIS <<<<<<คลิ๊ก
10.คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน (25-06-2556) <<<<<<คลิ๊ก
11.คู่มือการใช้โปรแกรม JHCIS แบบ offline <<<<<<คลิ๊ก
12.คู่มือการดูแลและบำรุงรักษาฐานข้อมูล-การสำรองฐาน JHCIS <<<<<<คลิ๊ก
13.คู่มือการติดตั้งโปรแกรม JHCIS  <<<<<<คลิ๊ก
14.โครงสร้าง 21 แฟ้ม V.5 สปสช  <<<<<<คลิ๊ก


1 ความคิดเห็น: