วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 15.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือบันทึกJHCIS

4.การบันทึกWCC  ใน JHCIS Cr.อัญ ศิริ <<<<<<คลิ๊ก
5การบันทึกการให้รหัสโรค-จ่ายยา-การปรับฉลากยา <<<<<<คลิ๊ก
ุ6.การบันทึกข้อมูล PP-MCH ใน JHCIS  Create by Rambo <<<<<<คลิ๊ก
7.การบันทึกคัดกรองStroke ใน JHCIS Cr. อัญ ศิริ <<<<<<คลิ๊ก
8.การบันทึกคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ ใน JHCIS - HOSXP PCU <<<<<<คลิ๊ก
9.การบันทึกภาวะโภชนาการเด็ก 0-18 ปี ใน JHCIS <<<<<<คลิ๊ก
10.คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน (25-06-2556) <<<<<<คลิ๊ก
11.คู่มือการใช้โปรแกรม JHCIS แบบ offline <<<<<<คลิ๊ก
12.คู่มือการดูแลและบำรุงรักษาฐานข้อมูล-การสำรองฐาน JHCIS <<<<<<คลิ๊ก
13.คู่มือการติดตั้งโปรแกรม JHCIS  <<<<<<คลิ๊ก
14.โครงสร้าง 21 แฟ้ม V.5 สปสช  <<<<<<คลิ๊ก


ทำเนียบเจ้าหน้าที่นางศิริวัฒน์  ชมเมือง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นางสิริพร ศรีอินทร์     นายปริวัฒน์  กอสุระ  นางสาวพิศมัย  ตาดม่วง
  พยาบาลวิชาชีพ         จพ.สาธารณสุข         จพ.ทันตสาธารณสุขนายชนินทรเดช  บุญเลิศ  นางกัญญาภัค ศรีสิงห์ นางอนัญญา  ท่อนแก้ว
ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข      ผช.แพทย์แผนไทย    ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กิจกรรม/ผลงานเด่น
ระบบรายงาน